Home

PAJOZ draagt bij aan een gezonde en bevredigende relatie tussen mens en werk gedurende de gehele loopbaan. Voor werkgevers tijdens  het proces van instroom, ontwikkelen, functioneren, doorstroom en uitstroom. Voor de werkende mens van studie- en beroepskeuze tot pensioen.

PAJOZ faciliteert de ontwikkeling van teams en individuen om persoonlijke ambities en  organisatiedoelstellingen bij elkaar te brengen en verwezenlijken. Waar nodig helpen wij mensen en organisaties om werk gerelateerde problemen op te lossen.

PAJOZ beschikt over een breed spectrum aan kennis en ervaring op het gebied van psychologie, recht en management. Zodoende wordt steeds maatwerk geboden. Bijvoorbeeld in de vorm van assessment, persoonlijke  coaching,  teamcoaching, intervisie of mediation.

PAJOZ staat voor een persoonlijke, professionele en betrouwbare aanpak. Gericht op inzicht en ontwikkeling. Eerst samen een heldere doelstelling formuleren. Dan een maatwerk aanpak kiezen en doen wat nodig is. Niet meer maar ook niet minder. Eerlijk, open en nieuwsgierig. Sparringpartner in brede zin.

PAJOZ als bedrijfsnaam omvat de initialen van de eigenaar (AJO) in combinatie met de beginletters van diens expertise en visie. Psycholoog, Professioneel, Persoonlijk,  Arbeid & Organisatie, Jurist, Zelfsturing en Zingeving.

PAJOZ toont op haar website afbeeldingen afkomstig uit de vaste collectie ‘mens en werk’ van het Gemeentemuseum Helmond. Op dit moment zijn dat werken van Peter Alma.